BEZPŁATNY E-BOOK

Jak nauczyć studentów krytycznego myślenia i poprawnego dobierania źródeł

Kompendium wiedzy i zeszyt ćwiczeń dla wykładowców

AUTORZY: dr Klaudia Rosińska | dr Paweł Jedynak

Fake news! Dezinformacja! Manipulacja! Propaganda! Kłamstwo! Nieprawda! Fałsz!

Krytyczne myślenie jest według WHO jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. W naszym e-booku staraliśmy się zachęcić Państwa do rozwijania tej kompetencji wśród studentów.

Jak sobie radzić w gąszczu doniesień medialnych? W jakie pułapki możemy wpaść, czytając publikacje naukowe? Jakie źródła informacji są wiarygodne, a które wywołają szok u sprawdzającego sprawozdanie lub pracę dyplomową?

Ebook zawiera ponad 60 stron rzetelnej wiedzy i przykładów, które przydadzą się zarówno na sali wykładowej, jak i podczas wieczor­nego buszowania po sieci.

Słowo od Autorów:

„E-book składa się z dwóch części. W części pierwszej zostaną zarysowane podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem dezinformacji, omówione zostaną też typy i rodzaje nieprawdziwych przekazów oraz mechanizmy ich tworzenia i rozpowszechniania. Następ­nie w drugiej części zostaną zaproponowane różne ćwiczenia podzielone według konkret­nych zagadnień. W części pierwszej przyjmujemy perspektywę przede wszystkim nauk humanistycznych i społecznych, w drugiej – ścisłych. Zachęcam Państwa do podjęcia wysiłku uświadomienia tego zagrożenia swoim studentom oraz przekazania im podstawo­wych narzędzi do rzetelnej selekcji, oraz weryfikacji informacji. Mam nadzieję, że propono­wane w tym e-booku ćwiczenia posłużą Państwu jako fundament, który wzbogaci specjali­styczne zagadnienia poruszane na Państwa wykładach”.

E-book jasno wyjaśnia:

Dzięki temu e-bookowi:

POZNAJ AUTORÓW E-BOOKA:

dr Klaudia Rosińska

Wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, medioznawca oraz ekspert ds. bezpieczeństwa informacyjnego w NASK Państwowym Instytucie badawczym. Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Naukowo zajmuje się systemowym przeciwdziałaniem dezinformacji. Autorka książki „Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie” (2021, PWN) oraz artykułów naukowych na temat psycho­logicznej podatności na dezinformację. Popularyzatorka nauki krytycznego myślenia w społeczeństwie. Można ją usłyszeć w progra­mie Trzecim Polskiego Radia w audycji News albo fake news? Oto jest pytanie!.

PJ

dr Paweł Jedynak

Pracownik Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Bada molekularne mechanizmy kontrolujące rozwój roślin, zajmuje się także poszukiwa­niem nowych rozwiązań biotechnologicznych opartych o wykorzystanie mikroorganizmów. Jest także popularyzatorem nauki — autorem kilkudziesięciu artykułów popularnonauko­wych, opublikowanych m.in. na łamach miesięcznika Wiedzy i Życie. Można go usłyszeć także w radiu – RMF FM, Czwórce oraz w Radiu Kraków. Jest laureatem konkursu Famelab Poland, nominowanym do konkursu Polskiej Agencji Prasowej Popularyzator Nauki roku 2013.

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny e-book

Formularz centralny ebook PWN

*Pola wymagane

Zobacz więcej

Tak, chciałbym otrzymywać od Grupy PWN informacje handlowe e-mailem i na stronach WWW, dotyczące wybranych produktów i usług oferowanych przez podmioty należące do Grupy PWN. Podmioty wchodzące w skład Grupy PWN, tj.: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz ePWN Sp. z o.o., obie spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 są w tym przypadku współadministratorami danych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym przysługujących prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności

Odwiedź nasze Social Media
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. | ul. G. Daimlera 2 | 02-460 Warszawa
Copyright ©️ 2024 PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone