SUPERPREMIERA

Kryminologia

Teoria i praktyka

Redakcja naukowa:
Piotr Chomczyński, Przemysław Frąckowiak, Dagmara Woźniakowska
SUPERPREMIERA

Czyny skierowane przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu innych, a także przyrodzie, są stare jak cywilizacja i rozpowszechnione jak ona. Stały się przyczyną powstania norm prawnych, których przekraczanie określamy dziś jako przestępczość. Kryminologia jest nauką, w ramach której opisuje się działania o charakterze przestępczym, poszukuje teorii umożliwiających jej wyjaśnianie i przewidywanie, a co za tym idzie – także przeciwdziałanie przestępczości. Kryminologia jest przy tym nauką interdyscyplinarną, która korzysta z dorobku takich nauk, jak prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, historia, statystyka, ekonomia, psychiatria czy medycyna.

Zespół specjalistów pod kierunkiem Piotra Chomczyńskiego, Przemysława Frąckowiaka i Dagmary Woźniakowskiej opracował kompleksowy podręcznik, przedstawiający rozwój tej dyscypliny, kluczowe teorie wypracowane w jej ramach oraz obecny stan wiedzy na temat przestępczości i przeciwdziałania jej.
W pięciu częściach podręcznika czytelnicy znajdą informacje na temat:

  • Teorii kryminologicznych – autorzy i autorki zdefiniowali tu status kryminologii jako nauki, przedstawili rozwój tej dyscypliny oraz wiodące teorie kryminologiczne.
  • Fenomenologii kryminalnej – wybitni specjaliści i specjalistki w swoich dziedzinach przybliżają wiedzę na temat przestępczości w Polsce, przestępczości kobiet, nieletnich, przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu, drogowej, gospodarczej, cyberprzestępczości i wielu innych.
  • Wiktymologii – można tu znaleźć kompleksową wiedzę na temat koncepcji wiktymologicznych, wiktymizacji i jej konsekwencji, potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich udziału w postępowaniu karnym.
  • Zapobiegania przestępczości – autorki i autorzy opisują tu zagadnienia związane z postawami społecznymi wobec przestępczości, profilowaniem, polityką karną i resocjalizacją.
  • Badań kryminologicznych – w tej części została przybliżona metodologia i etyka prowadzenia badań kryminologicznych.

32 ekspertów

Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną. Uznaliśmy, że jeśli chcemy mieć prawdziwie interdyscyplinarny podręcznik, to musimy zbudować interdyscyplinarny zespół ekspertów. Bardzo pomogło nam to, że my, redaktorzy, mamy różne korzenie, choć wszyscy zajmujemy się kryminologią. Połączenie doświadczeń socjologa, pedagoga resocjalizacyjnego oraz prawniczki to bardzo dobry start. By osiągnąć nasz cel, zaprosiliśmy do współpracy 32 osoby! Wszystkie są specjalistami i specjalistkami w swoich dziedzinach, pracują na najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce. Zdarzało nam się także sięgać po Autorów z zagranicy, gdy dana problematyka tam była bardziej znana. To dzięki naszym znamienitym Koleżankom i Kolegom podręcznik jest tak innowacyjny.

Co otrzymasz po zapisaniu się?

Kod rabatowy, który będziesz mógł wykorzystać na zakup książki w księgarni internetowej PWN
Darmowy fragment publikacji
wybrany przez redakcję
REDAKTORZY NAUKOWI:
IMG_0785p

Piotr Chomczyński

Dr hab. prof. UŁ i ANS w Pile, socjolog, kryminolog, lider zespołu badawczego w Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych, profesor w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Stypendysta europejskiego grantu naukowego Eurica zrealizowanego na Universidad Nacional Autónoma de México. Działając przy organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku, monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ i ANS w Pile. Obecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Crime in Latin America (CRIMLA)” finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego

WH2_8091_pop

Dagmara Woźniakowska

Dr hab., prof. UW, kryminolożka, prawniczka.
Kierowniczka Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości. Jej absolutną pasją jest edukacja prawna.

Frąckowia_crop_2

Przemysław Frąckowiak

Doktor habilitowany nauk społecznych, prof. ANS w Pile, pedagog resocjalizacyjny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor honoris causa International University of Economics and Humanities in Rivne. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Redaktor serii monograficznej Próby i Szkice Humanistyczne. Kierownik Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Łączy działalność akademicką z praktyką społeczną, pracując jako pedagog resocjalizacyjny w zakładzie poprawczym. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach metodyki resocjalizacji, profilaktyce społecznej i readaptacji społecznej, oraz rozwiązaniach systemowych z tego zakresu.

 

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny fragment

Formularz centralny ebook PWN

*Pola wymagane

Zobacz więcej

Tak, chciałbym otrzymywać od Grupy PWN informacje handlowe e-mailem i na stronach WWW, dotyczące wybranych produktów i usług oferowanych przez podmioty należące do Grupy PWN. Podmioty wchodzące w skład Grupy PWN, tj.: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz ePWN Sp. z o.o., obie spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 są w tym przypadku współadministratorami danych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym przysługujących prawach, znajdziesz w Polityce Prywatności

Odwiedź nasze Social Media
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. | ul. G. Daimlera 2 | 02-460 Warszawa
Copyright ©️ 2024 PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone